Giới thiệu công trình

Tên công trình: Nhà cải tạo nội thất

Địa chỉ: Số 10, Hoàng Ngân, Hà Nội

Chủ đầu tư: Mr.Hà

Hoàn thành: 2018