Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

  • Sofa góc Sorrento
  • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
  • Bảo hành: 2 năm
  • Địa chỉ khách hàng: Times City, Hà Nội
  • Thời gian hoàn thành: 2016
  • giá: 22200đ